Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 24 2020

judith
1833 0084 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viascorpix scorpix
judith
1829 d505 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viascorpix scorpix
judith
Najlepszym sposobem, by być szczęśliwym z drugim człowiekiem jest nauczyć się najpierw być szczęśliwym w pojedynkę. Dzięki temu towarzystwo jest kwestią wyboru, a nie potrzeby.
— Mario Benedetti
judith
Im starszy jesteś, tym bardziej zdajesz sobie sprawę, że nie chcesz mieć niepotrzebnych dramatów lub wyczerpujących konfliktów, po prostu chcesz mieć miejsce, w którym można poczuć spokój lub ludzi, którzy go generują. 
— trzask.prask
Reposted fromlovvie lovvie viakingavonschabert kingavonschabert
judith
1839 d765 500
Reposted fromQi Qi viamoviesss moviesss

May 09 2019

judith
Kocha się tego, komu najbardziej pragnie się opowiadać.
— Joanna Bator

May 08 2019

judith
Reposted fromjasminum jasminum viaesste esste
judith
Reposted fromshakeme shakeme viakarmacoma karmacoma
4153 a113
Reposted fromvesania vesania viascorpix scorpix

September 22 2017

judith
judith

July 06 2017

9296 7a94 500

mariaacanfora:

Palazzo Ducale, Venice 2013

Reposted fromerial erial
judith
Urodziłam się z ogromną potrzebą czułości i straszliwą potrzebą jej dawania.
— Audrey Hepburn
judith
Ileż razy, żeby nazwać to, co czuję, musiałem to najpierw przeczytać.
— Andrzej Franaszek
Reposted fromlakonika lakonika viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
8861 fb32 500

serious:

open your mind

Reposted fromerial erial

May 12 2017

judith
6857 980b 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viatwice twice
3945 e438 500
Reposted fromfreakish freakish viaPitch Pitch
3455 391d
Reposted fromerial erial viabylejaka bylejaka
judith
To o czym milczysz w kolce obrośnie i wróci z podwójną siłą.
— Patrick the Pan - Niedopowieści
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl