Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2017

judith
0959 d4f0
Reposted fromrainbowarrior rainbowarrior viascorpix scorpix
judith
7349 da46 500
Reposted frommyu myu viascorpix scorpix

May 19 2015

judith
8896 d4de
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viakarmacoma karmacoma
0041 9394 500
Reposted fromfreakish freakish viapeache peache

May 06 2015

6993 1855 500
Reposted fromtwice twice
judith
1617 5684
Reposted fromfukuku3 fukuku3 viatruesoup truesoup

April 29 2015

2110 821d 500

theanxiouschild:

Adèle x Maria Kreyn.

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaesste esste

April 27 2015

judith
Uważaj na znajomości, które zaczynają się od głowy. O tych zapoczątkowanych fascynacją seksualną można szybko zapomnieć. O tych, które zaczynają się od rozmów, wymiany myśli i emocji, możesz nigdy nie zapomnieć.
— M. Witkiewicz
Reposted fromrol rol viaaaabeecee aaabeecee
8231 ea12 500
Reposted fromSaturnine Saturnine viaPitch Pitch
judith
3134 e96f
Reposted fromkarmacoma karmacoma
judith
5441 92f2
Reposted fromIzzy721 Izzy721 viasomciowo somciowo
judith
8970 9bf0 500
Reposted fromrol rol viafatu fatu
judith
5297 72f9
Reposted fromthiscouldbeheaven thiscouldbeheaven viatwice twice

April 12 2015

judith
Reposted fromPsaiko Psaiko viaesste esste
judith

April 10 2015

judith
Być może największym pytaniem w ekonomii i polityce w nadchodzących dziesięcioleciach będzie pytanie o to, co zrobić z tymi wszystkimi bezużytecznymi ludźmi. Nie sądzę, byśmy mieli do tego odpowiedni model ekonomiczny. Przypuszczam, że żywność nie będzie stanowiła problemu; dzięki nowoczesnej technologii będziemy mogli produkować dostatecznie dużo jedzenia, żeby nakarmić wszystkich. Problemem będzie nuda i to, co robić z ludźmi bez zajęcia. W jaki sposób odnajdą jakiś sens życia, kiedy w zasadzie nie będą mieli znaczenia, nie będą mieli wartości?
— Yuval Noah Harari w rozmowie z noblistą Danielem Kahnemanem, "Z iPadem w nowe średniowiecze. Nadciągają zbędni ludzie", Wyborcza.pl Magazyn, 04.04.2015
Reposted from1923 1923 viaakrew akrew
2662 0b5e 500
Reposted fromerial erial
2632 7e97 500
Reposted fromerial erial
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl